Regulamin

Sprzęt i wyposażenie Studia jest własnością Pure Sound Studio (PSS) i stanowi jego integralną część.

  1. Najemca ma prawo do korzystania z pomieszczeń oraz sprzętu PSS, w umówionym wymiarze godzin, opublikowanym w grafiku na www.purestudio.pl
  2. Najemca ma prawo zrezygnować z najmu w momencie stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu bądź niekompletności sprzętu będącego na wyposażeniu PSS.
  3. Najemca ma obowiązek opuścić PSS po upływie umówionego czasu najmu.
  4. Najemca, po upływie czasu najmu, ma obowiązek pozostawić PSS w stanie nie pogorszonym.
  5. Najemca ma obowiązek zgłosić właścicielowi PSS, wszelkie usterki pomieszczeń oraz ich wyposażenia, niezwłocznie po ich wystąpieniu.
  6. Najemca zobowiązuje się do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami PSS.
  7. Najemca w czasie najmu ponosi materialną odpowiedzialność za urządzenia i sprzęt będący na wyposażeniu PSS.
  8. W PSS mogą przebywać wyłącznie osoby biorące czynny udział w próbie/nagraniu.
  9. W PSS obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych oraz w całym budynku, w którym znajduje się PSS.
  10. Odwołanie rezerwacji tego samego dnia wiąże się z pokryciem 100% kosztów próby.

Obiekt Pure Sound Studio jest monitorowany całodobowo.

Dokonanie rezerwacji sali prób jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.