Pure Studio - Sala Prób, Studio Nagrań oraz Wypożyczalnia Sprzętu Muzycznego w Warszawie, ul. Kasprzaka 25A, tel. 884 348 738

{simplepopup name=MyPopUp popup=false}TEXT IN POPUP{/simplepopup}

Regulamin Sali Prób


Regulamin korzystania z Sali Prób „Pure Sound Studio”

  • 1. Sprzęt i wyposażenie Studia jest własnością PureSoundStudio (PSS) i stanowi jego integralną część.

  • 2. Najemca ma prawo do nieograniczonego korzystania z pomieszczeń oraz sprzętu PSS, w umówionym wymiarze godzin, opublikowanym w grafiku na www.purestudio.pl

  • 3. Najemca ma prawo zrezygnować z najmu w momencie stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu bądź niekompletności sprzętu będącego na wyposażeniu PSS.

  • 4. Najemca ma obowiązek opuścić PSS po upływie umówionego czasu najmu.

  • 5. Najemca, po upływie czasu najmu, ma obowiązek pozostawić PSS w stanie nie pogorszonym.

  • 6. Najemca ma obowiązek zgłosić właścicielowi PSS, wszelkie usterki pomieszczeń oraz ich wyposażenia, niezwłocznie po ich wystąpieniu.

  • 7. Najemca zobowiązuje się do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

  • 8. Najemca w czasie najmu ponosi materialną odpowiedzialność za urządzenia i sprzęt będący na wyposażeniu PSS.

  • 9. W PSS obowiązuje zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych.

Obiekt Pure Studio jest monitorowany całodobowo.

Dokonanie rezerwacji Sali Prób jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Pure Studio - Sala Prób, Studio Nagrań Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2018