Cennik

Cennik

Cena wynajmu sali prób dla wszystkich zespołów wynosi: 30 PLN/h (bez blach perkusyjnych)

Cena próby muzycznej z blachami perkusyjnymi wynosi: 35 PLN/h

Wynajem sali dla perkusistów

Cena wynajmu zestawu perkusyjnego z blachami wynosi: 20 PLN/h

Rezerwacje prób pod numerem tel. 884 348 738  lub email: infopuresoundstudio@gmail.com